Partnerzy


Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej SKOWRONECZEK to praca wielu osób oraz zaangażowanie wielu instytucji. Dlatego w sposób szczególny dziękujemy za wsparcie naszego Festiwalu naszym niezawodnym Partnerom. Należą do nich:


Historia Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Początki muzealnictwa w Nowym Sączu sięgają przełomu lat 80. i 90. XIX wieku, kiedy zaczęto gromadzić pamiątki przeszłości. W 1896 r. Józef Wieniawa-Zubrzycki przeznaczył swój dom przy ul. Jagiellońskiej 35 na siedzibę biblioteki miejskiej i muzeum. Jednak muzealia nigdy nie zostały tam złożone i wyeksponowane. Zbiory pokazywano okazjonalnie w różnych miejscach, m.in. w ratuszu nowosądeckim. Chociaż podejmowano kolejne uchwały w 1909 i 1910 r. w sprawie utworzenia muzeum, to dopiero po zakończeniu I wojny światowej powrócono do tej idei.

Po odzyskaniu niepodległości ruszyły prace przy odbudowie nowosądeckiego zamku i pojawiła się możliwość umieszczenia w nim zarówno biblioteki jak i muzeum. Ostatecznie zbiory muzealne udostępniono 12 sierpnia 1938 roku. Jednak już w kolejnym roku, w obliczu okupacji niemieckiej, część najcenniejszych obiektów ponownie znalazła się w prywatnych rękach w celu ich zabezpieczenia i ukrycia. W styczniu 1945 roku wybuch składu amunicji obrócił w ruinę zamek wraz z pozostałymi muzealiami.

Czytaj więcej

O Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu jako samorządowa instytucja kultury, powołana została do życia w styczniu 2004 roku i jako kontynuator kilkudziesięcioletnich doświadczeń na polu upowszechniania kultury i sztuki oraz tradycji Domu Kultury Kolejarza – posiada w swojej ofercie paletę wartościowych i atrakcyjnych zajęć oraz wydarzeń artystycznych.

Pod egidą tej instytucji działa ponad dwadzieścia amatorskich i profesjonalnych zespołów artystycznych, klubów oraz kół zainteresowania (m. in. Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego – z ponad 97-letnią tradycją, Zespół Regionalny „Sądeczanie”, Teatr NSA, Grupa Teatralna „Cudoki-Szuroki”, Sądecka Orkiestra Symfoniczna, Grupa Artystyczna „Mocni”, Scena M, dziecięce i młodzieżowe grupy wokalne i taneczne, warsztaty plastyczne, czy Klub Esperanto). Ich spektakle i programy artystyczne prezentowane są z powodzeniem we własnej siedzibie MOK, na terenie miasta, w całej Polsce i za granicą.

Czytaj więcej

Kontakt
Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej SKOWRONECZEK

Plac Kolegiacki 1 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 44 00
skowroneczek@promyczek.pl
Znajdź nas
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego