To było przyjemne zakończenie drugiego dnia festiwalu SKOWRONECZEK. Po ostatnich wokalnych prezentacjach Jury udało się na obrady, a uczestnicy pojechali na starosądecki Rynek, skąd przeszli pod Ołtarz Papieski. 

Spotkanie przy Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu było okazją nie tylko do lepszego poznania się wokalistów z Polski, Niemiec i Ukrainy, ale także do poznania ciekawej historii związanej z Ołtarzem Papieskim.

O pielgrzymce i spotkaniu Jana Pawła II w 1999 roku z wiernymi na starosądeckich błoniach opowiadał ks. Mariusz Żaba, dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Festiwalowi goście poznali również piękną historię życia św. Kingi – Pani Ziem Sądeckich, której niezwykła postać wielokrotnie pojawiała się w repertuarze festiwalowych solistów.

fot. Krzysztof Witowski

[pobierz zdjęcia]