Niedziela 7 lipca była dniem pełnym emocji! Najpierw o godz. 17:00 na sądeckim Rynku odbyło się wręczenie nagród dla najlepszych wokalistów XVI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej SKOWRONECZEK, a już godzinę później na festiwalowej scenie odbył się koncert laureatów, który poprowadził Kazimierz Mazur. Wydarzenie było rejestrowany przez Telewizję Polską (TVP Abc).

Wyjątkowe wokalne wykonania nabrały jeszcze piękniejszej formy dzięki oprawie artystycznej przygotowanej przez Klub Tańca Towarzyskiego AXIS z Małopolskiego Centrum Kultury oraz zespoły działające w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, w tym: grupa baletowa „Adagio”, grupy taneczne „Pompon Team” i „Pomponiki”, grupa „Astral” i „Dance Family Crew”, a także Zespół Regionalny „Sądeczoki”.

Wraz z Sądeczanami wokalnym popisom laureatów festiwalu SKOWRONECZEK przysłuchiwali się prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i wiceprezydent Magdalena Majka.

fot. Krzysztof Witowski

[pobierz zdjęcia]