Zapraszamy do udziału w kolejnej XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej SKOWRONECZEK, którego finał odbędzie się w dniach 16-22 sierpnia 2021. Już teraz zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM głównego konkursu. Organizatorami Festiwalu są: Ludomir Handzel Prezydent Nowego Sącza, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK i Pałac Młodzieży w Nowym Sączu.

W Festiwalu mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat jako soliści prezentujący dwa utwory. Wśród wykonywanych piosenek mile widziane są kompozycje premierowe i autorskie. 

Jury dokona kwalifikacji na podstawie dwóch nagrań audio (utworu z dowolnego repertuaru, nagranego z podkładem muzycznym oraz utworu obowiązkowego nagranego – poznaj listę utworów obowiązkowych. Do przygotowanej piosenki należy dołączyć jej tekst wraz z podanym nazwiskiem autora a capella) przesłanych:

  • na płycie CD na adres: Wydawnictwo Promyczek, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz,
  • jaki plik MP3 lub WAV na adres e-mail: skowroneczek@promyczek.pl.

Nagrania należy nadesłać do 30 czerwca 2021 r.

Szczegóły dotyczące przebiegu Festiwalu oraz warunków uczestnictwa są dostępne w Regulaminie. Aby zgłosić swój udział skorzystaj z przygotowanego formularza OnLine.

REGULAMIN FESTIWALU (aktualizacja: 29.05.2021)
FORMULARZ ONLINE

Po przesłuchaniu nadesłanych nagrań, Jury preselekcyjne zakwalifikuje uczestników do przesłuchań finałowych w czterech kategoriach wiekowych:

  • do 8 lat (urodzeni w 2013 roku i młodsi),
  • 9-11 lat (urodzeni w latach 2010 – 2012),
  • 12-13 lat (urodzeni w latach 2008 – 2009),
  • 14-16 lat (urodzeni w latach 2005 – 2007).