XVIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej SKOWRONECZEK zbliża się do nas wielkimi krokami. Dlatego już czas poznać skład Jury konkursowego, które będzie oceniać występy wokalne uczestników. To osoby, które swoim doświadczeniem bardzo wspierają młodych wokalistów i często wskazują im właściwą drogę rozwoju artystycznego, także podczas realizowanych w ramach finału Festiwalu tematycznych warsztatów.

JURY SKOWRONECZEK 2021

  • Przewodnicząca: Prof. dr hab. Lidia Matynian – wykładowca akademii Muzycznej w Krakowie
  • Amalia Rosati prdagog i nauczyciel muzyki oraz śpiewu – Rzym (Włochy)
  • Milenia Małecka – Rogal – Dyrektor Pałacu Młodzieży – Nowy Sącz
  • Małgorzata Bartas-Witan – Polskie Radio – Warszawa
  • Ks. dr hab. Paweł Sobierajski – wykładowca akademicki i wokalista
  • Paweł Moszumański – muzyk i kompozytor – Kraków
  • Dariusz Janus – Akademia Teatralna w Warszawie, kompozytor i producent muzyczny 
  • Patryk Bartowszewski – Polskie Radio Dzieciom – Warszawa

fot. Jury i organizatorzy XVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej SKOWRONECZEK (2020) – od lewej: ks. Andrzej Mulka, Milenia Małecka-Rogal, Agnieszka Janus, Paweł Moszumański, Joanna Wójtowicz, Dariusz Janus, Małgorzata Bartas-Witan, Patryk Bartoszewski, Katarzyna Rogal