XVIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej SKOWRONECZEK zbliża się do nas wielkimi krokami. Dlatego już czas poznać skład Jury konkursowego, które będzie oceniać występy wokalne uczestników. To osoby, które swoim doświadczeniem bardzo wspierają młodych wokalistów i często wskazują im właściwą drogę rozwoju artystycznego, także podczas realizowanych w ramach finału Festiwalu tematycznych warsztatów.