Archive

Czwarty dzień Festiwalu zakończony spotkaniem w Starym Sączu

Po ogromnych emocjach, związanych z przesłuchaniami konkursowymi, czwarty dzień Festiwalu był dla starszych uczestników czasem intensywnej pracy w studiu nagrań, a dla młodszych wokalistów chwilą wytchnienia. Na koniec dnia wszyscy spotkali się podczas mszy świętej najpierw w Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu, a potem także przy w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania przy słynnym Ołtarzu Papieskim.

Czytaj więcej
Kontakt
Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej SKOWRONECZEK

Plac Kolegiacki 1 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 44 00
skowroneczek@promyczek.pl
Znajdź nas
Partnerem XXI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej SKOWRONECZEK jest Województwo Małopolskie