Miniony 2023 rok był szczególny dla organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”. Także dlatego, że spiął klamrą czasu pewną wyjątkową historię, która rozpoczęła się już ponad 20 lat temu. Dwudziesty jubileuszowy koncert laureatów stał się pewnym etapem w działalności festiwalu, który również w kolejnych latach, dzięki wsparciu władz miasta Nowego Sącza, będzie wspierał w rozwoju wokalnym młode talenty nie tylko z Polski.